Gryka e Rugovës – Bukuritë Natyrore ne Kosovë

Gryka e Rugovës – Bukuritë Natyrore ne Kosovë

Rugova është një trevë malore mbrenda vargmalit të Alpeve, që përputhet me pellgun e lumit të Pejës dhe shtrihet në mes maleve Hajla, Shtedim, Lumbardh dhe Kopranik. Treva e Rugovës ka një pamje të amfiteatrit të zgjaturi rrethuar me male të larta, me anët e malit dhe fundin që prek në rrafshin aluvial të lumit të Pejës, i cili herë-herë ngushtohet në formë të kanjonit, sidomos në dalje të lumit në fushë. Ana e majtë e pellgut është më e gjerë, ka ekspozicion jugorë, është më e ulët dhe në të gjenden fshatrat e Rugovës, kurse ana e djathtë është më e ngushtë, më e pjerrët,me ekspozicion verior.

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Gusht-2005

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Gusht-2005

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Gusht-2005

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Gusht-2005

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Gusht-2005

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Gusht-2005

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Shtator-2000

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Shtator-2000

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Shtator-2000

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me 16-Shtator-2000

Gryka e Rugovës – Fotorafuar me ?!