Organizata e Kombeve të Bashkuara – Rezoluta 1244

Organizata e Kombeve të Bashkuara – Rezoluta 1244 E miratuar nga Këshilli i Sigurimit në mbledhjen e 4011-të mbajtur më 10 qershor 1999 Këshilli i sigurimit, Duke i pasur parasyshpërcaktimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe përgjegjsinë primare të Këshillit të Sigurimit për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, Duke rikujtuar rezolutat…

Marrëveshja e Rambujesë – Marrëveshja e përkohshme për paqë dhe vetqeverisje në Kosovë

Marrëveshja e Rambujesë – Marrëveshja e përkohshme për paqë dhe vetqeverisje në Kosovë Palët e Marrëveshjes së tanishme, Të bindur në nevojën për zgjidhje paqësore dhe politike në Kosovë, si parakusht për stabilitet dhe demokraci, Të përcaktuar që të krijojnë mes paqësor në Kosovë, Duke ritheksuar përcaktimin për Qëllimet dhe Parimet e Kombeve të Bashkuara,…