Organizata e Kombeve të Bashkuara – Rezoluta 1244

logo

Organizata e Kombeve të Bashkuara – Rezoluta 1244 E miratuar nga Këshilli i Sigurimit në mbledhjen e 4011-të mbajtur më 10 qershor 1999 Këshilli i sigurimit, Duke i pasur parasyshpërcaktimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe përgjegjsinë primare të Këshillit të Sigurimit…

Marrëveshja e Rambujesë – Marrëveshja e përkohshme për paqë dhe vetqeverisje në Kosovë

logo

Marrëveshja e Rambujesë – Marrëveshja e përkohshme për paqë dhe vetqeverisje në Kosovë Palët e Marrëveshjes së tanishme, Të bindur në nevojën për zgjidhje paqësore dhe politike në Kosovë, si parakusht për stabilitet dhe demokraci, Të përcaktuar që të krijojnë mes paqësor në Kosovë, Duke…